Sứ mệnh

ÉN VIỆT PCL

PATRNERSHIP – CONNECT – LASTING

Én Việt được sáng lập ra từ một người phụ nữ với nhiều nỗi trăn trở, trẻ em, sinh viên, và các nguồn thực phẩm sạch.

Vì vậy từ sự thôi thúc mãnh liệt trong sâu thẳm trái tim với sứ mệnh Đồng Hành – Kết Nối – Bền Vững 

su menh

Đồng Hành với các gia đình trẻ cách thức giúp các con trưởng thành tự nhiên, điều hoà tiếng nói con tim và khám phá bản thân.

Kết nối hỗ trợ cho các sinh viên, giúp họ phát triển và trở thành những người có ảnh hưởng trong xã hội. Tôi tin rằng tương lai thế giới chúng ta nằm trong tay của các bạn trẻ.

Quan trọng hơn hết  PCL Én Việt phát triển các sản phẩm nông nghiệp Việt nam được canh tác thuận tự nhiên, an toàn chất lượng cho người tiêu dùng bằng những chuỗi giá trị từ nguồn nguyên liệu và giá trị Bền vững

Top