KHÁM PHÁ VÀ THỰC HÀNH

Kỹ năng tuy duy từ những hoạt động ngoại khóa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển tâm lý và trí tuệ của trẻ em. Chúng tạo ra một môi trường thân thiện, hỗ trợ và kích thích sự phát triển toàn diện, mang lại nhiều tác động tích cực đối với tâm hồn trẻ thơ.

PHÁT TRIỂN TƯ DUY

Trong quá trình tham gia vào các hoạt động trãi nghiệm đội nhóm trẻ học cách làm việc cùng đồng đội, tương tác và học hỏi từ người khác. Điều này giúp trẻ xây dựng sự tự tin và khả năng giao tiếp, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển tương lai của trẻ sự mạnh mẽ, tự tin, tích cực trong cuộc sống
Top